ใครมีโอกาสสำเร็จ?

สมัคร ศรีกรุงโบรคเกอร์ใครที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ

ในการทำธุรกิจด้านประกันภัยแบบเครือข่าย ผมเชื่อว่าไม่ทุกคนที่ประสบความสำเร็จ แต่เราสามารถเห็นความสำเร็จจากคนกลุ่มนี้ได้

คนที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยอยู่แล้ว แต่ต้องการขยายช่องทางการขายมากขึ้น เพิ่มบริษัทประกันภัยให้ลูกค้าได้มีทางเลือกมากขึ้น เพราะหากเราจะไปสมัครผ่านบริษัทประกันภัยโดยตรง จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก  เช่น บริษัท วิริยะประกันภัย กรุงเทพประกันภัย ประกันคุ้มภัย ไทยวิวัฒน์ประกันภัย จะต้องใช้เงินค้ำประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท ในแต่ละที่ หรือบางที่ก็ต้องใช้ข้าราชการค้ำประกัน  ไม่ว่าจะเงินหรือคนค้ำ ก็อาจจะไม่สะดวกในการเริ่มต้นทำธุรกิจประกันภัย หากสามารถสร้างทางเลือกที่ดีให้ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นก็จะได้ความไว้วางใจ และได้รับการแนะนำบอกต่อไปเรื่อยๆ ก็สามารถสร้างโอกาสแนะนำธุรกิจ MGM ด้านประกันภัยได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

อาชีพอื่นที่ที่ต้องมีบัตรนายหน้าประกันภัย เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร พนักงาน telesale ของโบรกเกอร์ต่างๆ นอกจากต้องขายเพื่อทำยอดให้ธนาคาร สถาบันการเงิน หรือโบรกเกอร์ต่างๆ ก็ยังสามารถสร้างอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้อีกช่องทางหนึ่ง เพราะสามารถขายได้ทันที และมีความรู้ในเชิงหลักการของผลิตภัณฑ์ประกันภัยอยู่แล้ว

คนที่มีอาชีพเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประกันภัย เช่น คนที่ทำธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ ตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) บริการต่อภาษีรถยนต์ ร้านไปรษณีย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถขายพร้อมกับสินค้าและบริการที่เรามีออยู่ ทำให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

คนที่มีเครือข่ายกว้าขวาง กลุ่มคนเหล่านี้มีพลังในการกระจายข้อมูล มีความน่าเชื่อถือ และมีความสามารถในการสื่อสาร จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่าย

คนที่เริ่มขายได้จากอาชีพของตัวเองก่อน เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง เลขานุการ บุคคลที่ต้องเกี่ยวข้องประกันภัย เช่น เจ้านายให้หาประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยการขนส่งต่างๆ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันเดินทางต่างประเทศ นั่นก็ทำให้เรารับโอกาสที่จะเสนอขายประกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ยิ่งถ้าใครสามารถ convinced ทำให้เจ้านายเห็นถึงความคุ้มครอง และเบี้ยที่เหมาะสม ก็จะทำให้เราสามารถขายประกันได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อไป

คนที่มีจิตให้บริการ ธุรกิจประกันภัยคือเป็นธุรกิจด้านการบริการ ถ้าเรามีจิตให้บริการ ย่อมจะเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า เพราะสามารถให้ข้อมูล แนะนำ บริการได้เป็นอย่างดี เรียกว่าขายเองก็ดี และแนะนำท่านอื่นก็ยิ่งดีมากๆ

คนที่สามารถสร้างช่องการขาย และการขยายงาน ที่หลากหลายเข้าถึงผู้ที่มีความสนใจ จะทำให้เราจะได้ลูกทีมเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์ โซเชี่ยลมีเดีย หรือ application ต่างๆ ยิ่งเข้าถึง ยิ่งสร้างทีมได้มากขึ้น